„TIPCheck“ – realios galimybės taupyti

Pramonės įmonės turi nemenką potencialą taupyti lėšas, gamybiniuose procesuose mažindamos energijos nuostolius. Tam tereikia atlikti techninės izoliacijos auditą, parinkti efektyviausius izoliacinius sprendimus ir tinkamai juos sumontuoti. Patirtis rodo, kad investicijos į techninę izoliaciją gamyklose dažnai atsiperka vos per kelis mėnesius.

„Techninės izoliacijos auditas (angl. „Technical Insulation Performance Checks“, „TIPCheck“) suteikia papildomų galimybių pramonės įmo-nėms mažinti sąnaudas ir taupyti milžiniškas lėšas, skirtas įrenginių eksploatacijai ir priežiūrai, – pasakoja kompanijos „Paroc“ techninės izoliacijos ekspertas Liutauras Bajarskas. – „TIPCheck“ auditas yra sudėtinė energijos vadybos standarto ISO50001 dalis. O daugelyje Europos Sąjungos valstybių tai yra skatinama ir remiama per įvairiausias mokestines lengvatas.“

Vokietijos federalinės aplinkosaugos agentūros (vok. Umweltbundesamt) duomenimis, Vokietijos pramonės įmonėms, įdiegusioms standartą ISO50001 ir pritaikiusioms pramonės įrenginių energinio naudingumo priemones, yra taikomi mažesni atsinaujinančios energijos ir akcizo mokesčiai (Vokietijos elektros energijos ir energijos mokesčiai). Danijoje – sumažintas elektros energijos akcizo mokestis. Prancūzijoje taikomos 50 ir net 100 proc. nuolaida energijos taupymo sertifikatams („Baltiesiems sertifikatams“). Šveicarijoje taikomas sumažintas C02 taršos mokestis, tačiau organizacijos turi mokėti tam tikrą mokestį ENAW organizacijai (vok. Energie Agentur der Wirtschaft – Pramonės energijos agentūrai), kuri padeda jiems diegti energijos valdymo sistemas. Tas mokestis svyruoja nuo 6 iki 35 tūkst. eurų per metus.

Lietuvos ūkio ministerija praneša, kad tam tikros skatinimo priemonės yra ir mūsų šalyje. „Yra kelios ES investicijų priemonės, kuriomis skatinamas pramonės įmonių energijos vartojimo efektyvumas“, – komentavo Ūkio ministerijos atstovė Aušra Ramoškaitė.

1. „Auditas pramonei LT“ – finansavimas teikiamas energijos vartojimo auditui atlikti pramonės įmonėse. Kvietimą įmonėms teikti paraiškas planuojama skelbti 2018 m. antrąjį ketvirtį.

2. „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ – finansavimas teikiamas atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems energijos gamybos pajėgumams įrengti, naujoms atsinaujinančių energijos išteklių efektyvesnio panaudojimo technologijoms kurti ir diegti pramonės įmonėse. Įmonė, teikianti paraišką projektui įgyvendinti, turi prieš tai būti atlikusi energijos vartojimo auditą. Kitą kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2019 m. trečiąjį ketvirtį.

3. „Dalinis palūkanų kompensavimas“ – paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų diegti įrangai ir technologijoms, didinančioms įmonių energijos vartojimo efektyvumą, dalinis palūkanų kompensavimas. Paraiškas dėl palūkanų kompensavimo galima teikti iki 2020 m. spalio 31 dienos.

Statistika rodo, kad Lietuvos pramonė kasmet energijos suvartoja vis daugiau. 2016 m., palyginti su 2015-aisiais, energijos vartojimas pramonėje padidėjo 1,7 procento. Pramonės sektoriaus dalis galutinio energijos suvartojimo struktūroje sudarė 18,8 proc., tai yra beveik penktadalį visos suvartojamos energijos.

TAUPYMO APIMTIS

Liutauras BAJARSKAS,
„PAROC“ techninės izoliacijos ekspertas.

Kiek galima sutaupyti gamybos įmonėse pritaikius energinio naudingumo priemones ir techninės izoliacijos sprendimus?

„Atsakyti į tokį klausimą labai sunku. Tai priklauso nuo pramonės įmonės specifikos, jos pobūdžio, gamybinių procesų ir technologijų, – sako L. Bajarskas. – Todėl universalių skaičių čia nėra. Reikia imti kiekvieną įmonę atskirai ir vertinti jos potencialą bei galimybes.“

Europos pramoninės izoliacijos fondo (angl. „European Industrial Insulation Foundation“, EIIF) ekspertai teigia, kad jei visų ES gamyklų vadovai įgyvendintų paprastus ekonomiškus sprendimus – izoliuotų pramonės įrenginius, vamzdynus ir paviršius, sutvarkytų netvarkingą izoliaciją, kasmet būtų galima sutaupyti 620 PJ energijos ir sumažinti CO2 kiekį 49 mln. tonų. Toks metinis CO2 sumažėjimas prilygtų 18 mln. vidutinės klasės automobilių, kasmet nuvažiuojančių 12,5 tūkst. km, išmetamam CO2 kiekiui. Energijos suvartojimas sumažėtų tiek, kiek per metus suvartoja visa Nyderlandų pramonė.

„TIPCheck“ nauda:

  • padeda taupyti energiją;
  • mažina įrenginių priežiūros sąnaudas;
  • leidžia sumažinti CO2 išmetimą.

Pernai EIIF atliko 180 „TIPCheck“ auditus atlikusių pramonės įmonių apklausą ir nustatė, kad šiuo metu Europoje vykdomų techninės izoliacijos projektų metinis energijos taupymo potencialas siekia 750 000 MWh per metus (2,7 PJ per metus). Tokiu būdu išmetamo CO2 kiekis sumažės daugiau kaip 500 tūkst. tonų. Investicijų atsipirkimas į techninę izoliaciją vidutiniškai sieks nuo vienerių iki dvejų metų. Kai kuriais atvejais – net iki metų. O pramonės įmonės iš to sutaupys 23,5 mln. eurų.

„TIPCheck“ auditą atlieka sertifikuoti inžinieriai, baigę specialią EIIF programą. Tokių specialistų jau turime ir Lietuvoje, – pažymi L. Bajarskas. – Tokie auditoriai gali padėti pramonės įmonei įvertinti esamų, projektuojamų ar renovuojamų objektų izoliacijos sistemas ir parodyti, kokie yra galimi efektyvesni izoliaciniai sprendimai.“

Pramonės sektoriuje energijos taupymo potencialas yra lygus

Pramonės sektoriaus CO2 išmetimo sumažinimo potencialas yra lygus

EIIF skaičiavimais, norint tai sutaupyti reikia investuoti 900 mln. eurų, o ši investicija atsipirktų per mažiau nei metus.

INVESTUOJI KARTĄ, O TAUPAI KASMET

GERIAUSI „TIPCHECK“ PAVYZDŽIAI EUROPOJE

NAFTOS PERDIRBIMO GAMYKLA BELGIJOJE
METINIS SUTAUPYMAS: 1370 000 KWH – 36 640 EURŲ.

Inžinieriai iš „Bilfinger Berger Industrial Services Group“ atliko vienos Belgijos naftos perdirbimo gamyklos techninės izoliacijos auditą ir nustatė, kad šioje įmonėje kasmet galima sutaupyti po 36,6 tūkst. eurų.

Didžiausias apskaičiuotas energijos taupymo potencialas užfiksuotas išmetamųjų dujų sistemose, garo sistemoje, vamzdynuose. Buvo suskaičiuota, kad, tinkamai izoliavus pramoninę įrangą, per metus bus taupoma per 180 000 m³ dujų.

PERDIRBIMO GAMYKLA, VOKIETIJA
METINIS SUTAUPYMAS: 1 448 500 KWH – 47 800 EURŲ.

„Thannhauser + Ulbricht“ asfalto gamyklos katilai Vokietijoje buvo naujai izoliuoti. Darbus atliko bendrovė „Kermann“. Investavus beveik 13 tūkst. eurų, buvo izoliuota 127,92 m² paviršių. Vidutinę šilumos kainą skaičiuojant 0,033 EUR/kWh, ekonominis efektas įmonei siekia 47 800 eurų per metus. Ši investicija atsipirko per 3 mėnesius.

PRAMONĖS ĮMONĖ NYDERLANDUOSE
METINIS SUTAUPYMAS: 1 280 000 KWH – 33 530 EURŲ.

Šiame projekte, kurį įgyvendino EIIF įkūrėjas „Hertel“, buvo akivaizdžiai įsitikinta, kaip garo paskirstymo tinkle tarp izoliuotų ir nei-zoliuotų vamzdyno dalių šilumos nuostoliai skiriasi kelis kartus. Sumontavus techninės izoliacijos už 32 880 eurų, kompanijai ši investicija atsipirko per metus.

CHEMIJOS GAMYKLA PRANCŪZIJOJE:
METINIS SUTAUPYMAS: 12 600 000 KWH – 505 TŪKST. EURŲ.

Atlikus „TIPCheck“ auditą vienoje naftos perdirbimo gamykloje Prancūzijoje, kompanijos „KAEFER“ ekspertai nustatė, kad šios įmonės taupymo potencialias siekia net 0,5 mln. eurų per metus.

Įžvelgta, jog didžiausias taupymo potencialas – izoliuojant talpyklų stogus ir vožtuvus. Audito metu taip pat buvo aptiktos vietos, kuriose buvo itin didelė nudegimo rizika darbuotojams. Tai, pavyzdžiui, katilų durelės, atviri, neizoliuoti vožtuvai ir sklendės, kurių temperatūra gamybos proceso metu viršija 100 °C.

Izoliavus 30 vožtuvų, apytikriai bus sutaupoma 600 000 kWh per metus.

Bendros investicijos į izoliaciją šioje įmonėje siekė 100 000 eurų, o investicija atsipirko per nepilnus 3 mėnesius. Paskui įmonė taupo po 0,5 mln. eurų kasmet.

NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONĖ ITALIJOJE
METINIS SUTAUPYMAS: 1 021 958 KWH – 75 TŪKST. EURŲ.

Italijoje „Termisol Termica“ kompanija atliko techninės izoliacijos efektyvumo auditą vienos naftos perdirbimo įmonės bokštuose. Buvo nustatyta, kad geresnė izoliacija leidžia sumažinti šilumos nuostolius perpus.

Parengta pagal www.eiif.org informaciją.

Aurimas LUKŠTINSKAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Pin It on Pinterest